Registracija privrednog društva

Kako otvoriti firmu u Srbiji? Verovatno se mnogi od Vas teško odlučuju na taj korak, misleći da je i sama dokumentacija preterana, komplikovana i da sami bez pomoći to ne možete učiniti. Možete. Svakako, pomoć je dobrodošla, savet računovođe je uvek koristan i sve se odvija lakše i brže. U tom smislu, u narednim koracima ćemo Vam navesti kako i šta treba da pripremite od dokumentacije i kome da se javite.

Sa sajta Agencije za privredne registre preuzeti sledeće obrasce:

– Registraciona prijava osnivanja društva sa ograničenom odgovornošću

– OP Obrazac (overeni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje)

– Osnivački akt – jednočlano DOO

Popunite sve potrebne podatke, najpre voditi računa o nazivu firme (kao najčešći razlog odbijanja zahteva za registraciju), neka naziv firme bude unikatan. Nakon toga potrebno je kod javnog beležnika ili sudu overiti OP obrazac i osnivački akt. Zatim uplatiti sledeće takse : 4.900,00 din na ime naknade za registraciju osnivanja privrednog društva, i 1.000,00 din na ime naknade za registraciju i objavljivanje osnivačkog akta. Račun za uplatu naknada se nalazi na sajtu APR-a gde birate svoj jedinstveni poziv na broj po kojem se vrši uplata. Kada ste već u banci, otvorite račun u željenoj banci i uplatite osnivački ulog. Za banku je potreban osnivački akt i OP obrazac (overen kod nadležne ustanove). Nakon toga dobijate potvrdu iz banke o uplati osnivačkog uloga.

Svu ovu dokumentaciju (registraciona prijava, OP obrazac, osnivački akt, dokazi o uplati naknada, potvrda iz banke o uplati osnivačkog uloga i fotokopija lične karte) spakujete i pošaljete na adresu APR-a ili predate lično u APR. Čekate nekoliko dana, i dobićete na adresu rešenje o tome da li se Vaš zahtev usvaja ili odbija.(obavezno u registracionoj prijavi čekirati da zahtevate pismeni otpravak odluke registratora poštom na adresu za prijem pošte, i e-mail).

Kada dobijete rešenje o tome da se Vaš zahtev usvaja i poreski identifikacioni  broj, znači je Vaša firma registrovana, i da možete da krenete sa daljom pripremom dokumentacije za banku, izradu pečata i dostavljanje dokumenata poreskoj upravi.

Srećno!

Leave a Reply